Functionaliteiten

De Sopfi oplossing ondersteunt u op twee vlakken: zowel bij uw financiële planning- en controlecyclus als bij intakegesprekken en contractbesprekingen met cliënten.

Financieel management

Budgettering Sopfi PVF-toolBudgettering

U brengt de kosten in kaart en wijst ze toe aan specifieke diensten. Op basis daarvan bepaalt u de aanrekenprijs (in cash of punten) en het totaalbudget. U kunt uw prijzen vergelijken met die van andere instellingen.

Simulatie en optimalisatieSimulatie & optimalisatie

Nadat u het budget bepaalde, kunt u simulaties maken waarbij de aanrekenprijs, subsidiëringsvorm, de bezettingsgraad en het aanbod wijzigt. Zo krijgt u verschillende scenario’s - overzichtelijk weergegeven in vergelijkbare grafieken en tabellen - waarop u uw meest optimale werking kunt afstemmen. 

Financiële rapporteringFinanciële rapportering

U volgt de resultaten op en checkt of het goedgekeurde budget ook de toets met de realiteit overleeft. U vraagt vlot de prestaties, kostprijzen, inkomsten en uitgaven op binnen de periode die u wenst: dat kan tot op maandbasis. Die werkelijke bedragen en cijfers vergelijkt u gemakkelijk met het vastgelegde budget, zodat u tijdig kunt bijsturen.

Berekening VAPH-subsidiesBerekening VAPH-subsidies

Op basis van de gemaakte afspraken rond betaling in punten of cash, berekent de Sopfi oplossing de subsidieaanvraag bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Contractbesprekingen

Vastleggen pakketten en dienstenVastleggen pakketten & diensten

Binnen de oplossing definieert u diensten en pakketten die aangeboden kunnen worden. Een voorbeeld: het pakket ‘woonondersteuning mét nachtpermanentie’. Elke dienst en elk pakket krijgt een unieke naam, waardoor u soortgelijke pakketten toch andere prijzen kunt geven.

IntakegesprekBepalen zorgaanbod bij intakegesprekken

Via de oplossing bepaalt u tijdens het intakegesprek snel en efficiënt welke diensten u kunt aanbieden - rekening houdend met de specifieke wens en het beschikbare aantal punten van de cliënt. De tool geeft ook aan welke betalingswijze (cash of in punten) het meest aangewezen is voor de cliënt en voor uw organisatie.