Persoonsvolgende Financiering (PVF): wat en hoe?

Personen met een handicap ontvangen een subsidie voor hun zorgvoorziening. Vroeger ging die rechtstreeks naar de zorginstelling, voortaan gaat die naar de persoon met de handicap. Die heeft nu een eigen budget om zelf zijn ondersteuning te bepalen.

Een nieuwe rol voor u als aanbieder van gehandicaptenzorg

We switchen van een aanbodgestuurde aanpak naar een vraaggestuurde. De koppeling tussen de subsidie en aanbod verdwijnt. Deze nieuwe manier van financiering in de gehandicaptenzorg vraagt om sociaal ondernemerschap. U als aanbieder van gehandicaptenzorg moet vanaf nu uw cliënten overtuigen met uw diensten, en de meerwaarde en prijs ervan goed in het oog houden. 

 

Hulp via de Sopfi oplossing

Die overgang vraagt om een verdere professionalisering van uw financieel management. Want een kwaliteitsvol zorgaanbod steunt op slimme strategische keuzes, een adequate budgettering en betrouwbare financiële planning en rapportering. 

Om u daarbij te helpen, lanceren we de Sopfi oplossing: een berekenings- en simulatietool rond Persoonsvolgende Financiering. Daar bovenop biedt de oplossing ondersteuning in het proces van contractering met uw cliënten.